เคยเป็นไหม เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้น เหมือนเรามีเซ้นส์เองว่าต่อจากนั้นเหตุการณ์อะไรจะเกิดตามมา เราอาจคิดว่านั่นเป็นเซ้นส์ หรือสัญชาตญาณของเราที่สามารถเดาเหตุการณ์ถูกต้อง แต่ความจริงแล้ว นั่นถือเป็นรูปแบบการทำงานของสมองอย่างหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรากำลังจะพูดถึงกัน

ล่าสุด ผลวิจัยของ มหาวิทยาลัย Radboud วิทยาเขต Nijmegen ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เผยว่า สมองเรามักตอบโต้ต่อสภาวะแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลา โดยนักวิจัยได้ทำการเรียกภาวะของสมองดังกล่าวนี้ว่า Fast-forward ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราเห็นแฮมเบอร์เกอร์วางอยู่บนโต๊ะ สมองเราจะจินตนาการล่วงหน้าไปทันทีว่าข้างๆ นั้นจะต้องมีเฟรนช์ไฟรส์วางอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมประสบการณ์ความเคยชินของเหตุการณ์ที่สมองของเราได้ทำการบันทึกไว้ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ ขณะเวลากำลังเล่นบาสเก็ตบอลล์อยู่ แล้วเพื่อนในทีมกำลังจะส่งลูกมาที่คุณ สมองของคุณก็จะจินตนาการทันทีว่าลูกจะเข้ามาอยู่ในมือคุณ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระบบการทำงานที่สมองมักจะทำหน้าที่จินตนาการล่วงหน้า 1 สเต็ป นั่นเอง

ทางนักวิจัยได้ทำการทดลองชิ้นหนึ่งขึ้น โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองอาสาสมัคร 29 คน ทำการจ้องจุดวงกลมเล็กๆ 2 จุด ที่อยู่ทางฝั่งซ้าย และขวา ซึ่งทั้งสองจุดนี้ จะกระพริบสลับกันไปมาเป็นระยะเวลา 5 นาที โดยขณะทำการทดลอง นักวิจัยได้ใช้ระยะเวลาในการปล่อยจุดซ้าย และขวา ให้ผู้เข้าการทดลองสลับจ้องไปมาในระยะเวลาเท่าๆ กัน คือสลับรอบละ 1 วินาที จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสลับรอบละ 2 วินาที

โดยเมื่อการสลับจุดเริ่มทิ้งช่วงจาก 1 วินาที เป็น 2 วินาที พบว่าส่วนของเส้นประสาทสมองที่เรียกว่า “Visual cortex” จะมีภาวะตอบโต้ทันที โดยนักวิจัยกล่าวว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า สมองได้ทำการจินตนาการภาพล่วงหน้าไปแล้วว่า จุดจะทำการปรากฏขึ้น ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้ว จุดยังไม่ทันปรากฏขึ้นเลยนั่นเอง

เชื่อว่าผลวิจัยนี้อาจเป็นคำตอบเกี่ยวกับ สัญชาตญาณ หรือ เซ้นส์ ของมนุษย์เราได้ในแง่หนึ่ง เป็นเหตุที่ทำให้บางครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตเราไวๆ สมองก็จะทำการประมวลผลจากประสบการณ์ในอดีต และคาดการณ์ล่วงหน้าทันทีไปว่าอะไรจะเกิดตามมา ซึ่งจนทำให้บางครั้งเราคิดว่าเรามีเซ้นส์ไปเองนั่นเอง

ที่มา : the verge