Cast Only (castonly.com) ตลาดออนไลน์สำหรับค้นหานักแสดง และงานแสดงทุกรูปแบบที่แรกในไทย

Cast Only ถูกพัฒนาระบบและบริหารภายใต้บริษัท แคสโอนลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในสายโปรดักชั่นส์ ได้แก่ คุณ อภิเชฏฐ์ ธนินรัฏฐภัทร์ (เชด) คุณโอฬาร กัลยารักษ์สกุล (ต้อ) คุณ จิรายุทธ์ ลิมรัตนสราญ (บอล) และคุณ รัมย์ ณ ป้อมเพ็ชร์ ผู้กำกับอิสระเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่สำหรับโอกาสในการเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยตนเอง โดย Cast Only ทำหน้าที่เป็นเว็บไซด์เชื่อมกลางระหว่างนักแสดงกับโปรดักชั่นส์ ผ่านระบบ Matching ที่จะทำให้ได้งานแสดงที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น และมีโอกาสได้งานสูงถึง 90%

 

คุณ อภิเชฏฐ์ ธนินรัฏฐภัทร์ หรือ เชด ผู้กำกับภาพยนตร์และโฆษณาหนึ่งในสามของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Cast Only กล่าวถึงไอเดียว่า  เกิดจากประสบการณ์ตรงในการทำงานสายโปรดักชั่นส์ ที่มักเจอนักแสดงหน้าซ้ำๆ หรือรูปที่ส่งไม่ตรงกับตัวจริงสักเท่าไหร่ หรือหลายครั้งที่ต้องการความหลากหลายในการเลือกตัวแสดง จึงเกิดไอเดียอยากสร้างพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวบรวมโปรไฟล์ของคนที่ต้องการงานแสดงเพื่อให้โปรดักชั่นส์ต่างๆ ได้มีตัวเลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น และในทางกลับกันยังเป็นช่องทางให้นักแสดงเข้าถึง และเพิ่มโอกาสให้ตนเองได้งานง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย

“เราเรียนทำหนังที่อเมริกา จบมาก็ทำงานสายกำกับทั้ง TVC หนังสั้น คลิปโฆษณาต่างๆ จึงคลุกคลีกับการคัดเลือกนักแสดงบ่อย และมักเจอปัญหาเรื่องการ casting นักแสดงเป็นประจำ ทำให้เรานึกถึงสมัยเรียนอยู่ต่างประเทศที่มีตัวเว็บไซต์สำหรับค้นหานักแสดง ซึ่งเป็นช่องทางที่คนไปเรียนทำหนังใช้หานักแสดงกันเป็นส่วนใหญ่เราจึงเกิดไอเดียอยากทำขึ้นมา”

คุณอภิเชฏฐ์ กล่าวต่ออีกว่า ความพิเศษของตัวเว็บไซต์ Cast Only คือการที่ทีมนำไอเดียเว็บไซต์จากต่างประเทศมาพัฒนาต่อให้เกิดระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบ Matching ซึ่งมีหน้าที่ดึงฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองงานได้ตรงตามความต้องการของนักแสดงคนนั้นๆ โดยไม่ต้องไปกดค้นหางานด้วยตนเอง ซึ่งทำให้มีโอกาสสูงที่จะได้งาน เพราะได้ดึงความต้องการเบื้องต้นของโปรดักชั่นส์ให้ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวนักแสดงมาแล้ว