View Post

สถาปัตยกรรมไม่ธรรมดาของ ‘ธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย’

“เพราะเงินเป็นปัจจัยในการดำรงชีพอยู่ของเรา การดูแลรักษาจึงสำคัญไม่แพ้การได้มา”  ‘ธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย’…
View Post
View Post

สร้างธุรกิจที่บ้านเกิด เทรนด์ธุรกิจของคนยุคใหม่ที่ไม่แคร์เมืองกรุง

ถ้าการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำหมายถึงการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ความเป็นตัวตนของเราก็คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น จึงไม่หน้าแปลกใจเลยว่าทุกวันนี้…
View Post