เมื่อคุณซื้อ ไอโฟน หรือสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ หนึ่งสิ่งที่แถมมาพร้อมกันกับตัวเครื่องคือ “หูฟัง” โดยส่วนใหญ่แล้วผู้คนทั่วไปใช้หูฟังในการฟังเพลง ชมคลิปวีดีโอในสมาร์ทโฟน หรือแม้กระทั่งคุยกับคนอื่นผ่านหูฟัง แต่หารู้ไม่ว่า หูฟังไอโฟนนั้นสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่คุณคิด

สำหรับฟังเพลง
1. คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางตรงหูฟัง เพื่อหยุด หรือ เล่นเพลง
2. หากคุณต้องการเปลี่ยนเพลงที่ฟังอยู่ กดปุ่มตรงกลางหูฟังสองครั้ง
3. ถ้าต้องการให้เริ่มเพลงใหม่ กดปุ่มตรงกลางหูฟังสามครั้ง
4. เลื่อนเพลงให้เร็วขึ้น กดปุ่มตรงกลางหูฟังสองครั้งและกดปุ่มค้าง
5. ถอยเพลงกลับ กดปุ่มตรงกลางหูฟังสามครั้งและกดปุ่มค้าง

สำหรับโทรศัพท์
1. รับโทรศัพท์ กดปุ่มกลางหูฟังหนึ่งครั้ง
2. วางหู กดปุ่มกลางหูฟังหนึ่งครั้งเช่นเดียวกัน
3. ไม่รับโทรศัพท์ (ignore) กดปุ่มกลางหูฟังค้างไว้ 2 วินาที
4. สลับสายโทรศัพท์ในกรณีมีอีกคนโทรเข้ามา กดปุ่มตรงกลางหูฟังหนึ่งครั้ง
5. ไม่รับโทรศัพท์ (ignore) เมื่อมีอีกสายโทรเข้ามา กดปุ่มตรงกลางค้างไว้ 2 วินาที

สำหรับ SIRI
1. กดปุ่มตรงกลางค้างไว้เพื่อเปิดใช้งาน SIRI

สำหรับกล้องถ่ายรูป
1. ในขณะที่ใช้กล้องถ่ายรูป ให้กดปุ่ม เพิ่มหรือลด เสียง เพื่อถ่ายรูป

ที่มา : businessinsider