ในอเมริกาโดยเฉพาะ Los Angeles หรือ LA มีคนเกือบ 47,000 คน เป็นคนเร่ร่อน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 5.7 % นับตั้งแต่ปี 2015 และมากกว่า 500,000 คนในอเมริกาที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สถาปนิกจึงต้องวางแผนการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เพื่อให้สภาพแวดล้อมในเมืองดูน่ามองกว่าที่เป็นอยู่

martin architecture and design workshop (MADWORKSHOP) ได้ร่วมมือกับ university of southern california school of architecture (USC)  ซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการริเริ่มโครงการ ‘The Homeless Studio’ เพื่อแก้ปัญหารูปแบบที่อยู่อาศัยของคนเร่ร่อนในเมือง LA ด้วยการให้นักศึกษาออกแบบบ้านขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และการดีไซน์ของแต่ละชิ้นงานก็มีความน่าสนใจมากทีเดียว

มีนักศึกษาสถาปัตยกรรมจาก USC ได้ร่วมออกแบบบ้านสำหรับคนเร่ร่อนออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นการเอารถเข็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตมาดัดแปลงให้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของคนเร่ร่อน หรือการสร้างบ้านที่ดูแข็งแรงขึ้นมาอีกหน่อย และมีพื้นที่มากขึ้นในไซส์เล็ก หรือการทำงานร่วมกันของนักศึกษาทั้งหมด 11 คน เพื่อออกแบบ 30-bed modular shelter หรือในชื่อ ‘homes for hope’ ที่สามารถนำที่อยู่นี้มาวางซ่อนกันให้กลายเป็นพื้นที่ของ Homeless อย่างเป็นสัดเป็นส่วนขึ้น

home for hope การออกแบบแหล่งที่อยู่อาศัยของคนเร่ร่อนใน LA
30-bed modular shelter

นับเป็นโปรเจ็คที่ต้องต่อยอดให้ทำได้อย่างทั่วถึง เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนเร่ร่อน และทำให้พื้นที่สาธารณะดูดีขึ้นได้

ที่มา : designboom