VEX : Agitated Vernacular

ASA International Design Competition 2018

นอกจากแนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานสุดเจ๋งที่เหล่านักออกแบบพร้อมใจกันถ่ายทอดผ่านพาวิเลียน จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแล้ว งานสถาปนิก’61 ยังมีสิ่งที่น่าท้าทายมากกว่านั้น และถือเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนที่ต้องการต่อยอดไอเดียของตัวเอง นั่นคือ การประกวดแบบเชื่อว่าหลายคนที่สนใจคงกำลังตั้งตารอกิจกรรมนี้อย่างใจจดใจจ่อไม่น้อย

แนวคิดการประกวดแบบ

กิจกรรมประกวดแบบโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA International Design Competition 2018 ปีนี้ มีความมุ่งหวังที่จะท้าทายความเข้าใจเกี่ยวกับงานออกแบบและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบเดิมๆ คำว่า VEX ที่แปลว่า ปลุกปั่น หรือ ก่อกวน สามารถมองได้จากหลายแง่มุม แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือความต้องการท้าทายหรือปลุกปั่นทางความคิดที่มีต่อภาพลักษณ์เดิมๆ ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่คนทั่วไปรับรู้

ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนมักมองว่า สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นคือสิ่งที่ตรงข้ามกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จนกลายเป็นความเชื่อที่ว่า ‘พื้นถิ่น’ คือ ความล้าหลัง หรือบางครั้งอาจเลยไปถึงคำกล่าวหาที่ว่า ‘ด้อยพัฒนา’ เหตุผลนี้ ล้วนผลักไสให้งานออกแบบพื้นถิ่นเป็นแนวคิดชายขอบในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น โจทย์สำหรับการประกวดงานออกแบบครั้งนี้คือการนำเสนองานออกแบบพื้นถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัวอันไม่อ้างอิงกับรูปแบบงานออกแบบพื้นถิ่นแบบเดิมๆทั่วไป มีความเป็นพื้นถิ่นที่สามารถแปรเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สร้างสรรค์และยั่งยืน นั่นเอง

หากกล่าวถึงเป้าหมายหลักนั้น คือการถอดรื้อนิยาม พลิกมุมมองหาศักยภาพใหม่ๆ ในความเป็นพื้นถิ่น คณะกรรมการตัดสินจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบพื้นถิ่นที่เป็นพลวัต มีนวัตกรรม สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน

โดย VEX พร้อมให้ตั้งคำถามดังต่อไปนี้

– ความเป็น ‘พื้นถิ่น’ สามารถส่งแรงกระเพื่อมถึงแนวคิดและสภาวการณ์เดิมๆ ได้อย่างไร

– ความเป็น ‘พื้นถิ่น’ สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น ตัวแปร และกระบวนการ แทนการเป็นองค์ประกอบที่นิ่งเฉยได้หรือไม่

– ความเป็น ‘พื้นถิ่น’ สามารถนำมาใช้เป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมที่คนทั่วไปสามารถใช้ในการออกแบบได้หรือไม่

ข้อกำหนดที่ผลงานต้องมี

ระบุสถานที่ตั้งของงานออกแบบ นำเสนอภาพวาดเชิงคอนเซ็ปต์ การเขียนแบบแสดงการวิเคราะห์ ภาพตัด ผังพื้น ภาพวาดทัศนียภาพ ในขนาดสัดส่วนใดก็ได้ แสดงให้เห็นว่าแนวคิดพื้นถิ่นนำมาประยุกต์ใช้กับแบบที่นำเสนออย่างไร

การนำเสนอผลงาน

 1. ผลงานออกแบบจำนวน 5 แผ่น ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 420 x 420 มม.
 • ไฟล์ PDF ขนาด 300 dpi (รวมทั้ง 5 แผ่น ขนาดไม่เกิน 20* MB)
 • ตัวหนังสือที่ใช้ในกราฟิกของผลงานผู้เข้าประกวด ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 11
 • ตั้งชื่อไฟล์: Firstname_Lastname_300.pdf
 1. คำบรรยายโปรเจ็กต์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คำ
 • ชนิดไฟล์: .doc
 • ตั้งชื่อไฟล์: Firstname_Lastname.doc

หมายเหตุ : คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asacompetition.com

สิ่งที่ผู้ชนะเลิศการประกวดแบบจะได้รับ

รางวัลที่ 1 : เงินสด 4,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 : เงินสด 2,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 : เงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 1 รางวัล

รางวัลเกียรติคุณ : 500 เหรียญสหรัฐ จำนวน 3 รางวัล

ระยะเวลาในการร่วมส่งผลงงานจนจบโครงการ

 • ประกาศ การประกวดงานออกแบบ วันที่ 30 มกราคม 2561
 • ส่งผลงานประกวดผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561
 • หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกวันที่ 15 เมษายน 2561
 • ตัดสินการประกวดและมอบรางวัลรอบสุดท้ายวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

 

หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครเข้าร่วมประกวด ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.asacompetition.com

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดผลงาน

– การประกวดเป็นการประกวดนานาชาติ เปิดสำหรับทุกคน สามารถนำเสนอเป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้

– สามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน

– ต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

– ผลงานต้องไม่เคยถูกสร้าง หรือเป็นโครงการที่เสร็จสิ้นพร้อมก่อสร้างแล้ว

– ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด และผู้ส่งประกวดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หรือหากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน

– ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด

– สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ

คณะกรรมการ : TBD

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17) ถ.พระรามที่ 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 0 2319 6555 แฟกซ์ : 0 2319 6419

 

 

 

SaveSave

SaveSave